Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2021

Hàng loạt khu công nghiệp mới được đầu tư trong tháng 2/2021

Hình ảnh
  The  LEADER Bắc Ninh, Bắc Giang, Trà Vinh, Bình Thuận, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình là 7 tỉnh có dự án khu công nghiệp mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư trong tháng 2. Ba khu công nghiệp mới nhất được Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư thuộc các tỉnh Trà Vinh, Bình Thuận và Vĩnh Phúc. Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cổ Chiên tại xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh có quy mô sử dụng đất 199,98 ha. Tổng vốn đầu tư dự án là 748,98 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư - Công ty TNHH phát triển và đầu tư hạ tầng Trà Vinh là 112,35 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận có quy mô 300 ha do Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư là 1.200 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 400